BSI á Íslandi ehf. | Skútuvogi 1d, 104 Reykjavík | info@bsiaislandi.is | 414 4444

ÍST 85:2012 – Jafnlaunakerfi
Aflaðu þér sérfræðiþekkingar á jafnlaunakerfi í samræmi við ÍST 85:2012

Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.

 Markmið laga þessara er að koma í veg fyrir mismunun á grundvelli kyns og koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Allt fólk skal eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni. Með kyni í lögum þessum er átt við konur, karla og fólk með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá nema annars sé sérstaklega getið.

Kröfum jafnlaunakerfis ÍST 85:2012

Jafnlaunavottun – ÍST 85:2012 felur í sér faglega úttekt innan fyrirtækja og stofnana á launum starfsfólks, starfaflokkun og öðrum þáttum sem hafa áhrif á kjör milli kynja.

BSI á Íslandi hefur verið brautryðjandi í vottun jafnlaunakerfa á Íslandi frá árinu 2013 og þannig tekið þátt í að minnka launamun kynjanna á vinnumarkaði.

Á þessum tíma hefur BSI á Íslandi öðlast mikla reynslu í faglegum úttektum á launum starfsfólks og öðrum þáttum sem hafa áhrif á kjör milli kynja.

Velferðarráðuneytið hefur sett fram opinbert ferli við jafnlaunavottun samkvæmt ÍST 85:2012 og samhliða og bjóðum við upp þjónustu í samræmi við kröfurnar í samstarfi við BSI (British Standards Institution) til að mæta þeim kröfum sem koma fram í reglugerð.

Greiðsluskilmálar námskeiða

Við skráningu á námskeið samþykkir umsækjandi greiðslu á námskeiðsgjaldi.

Námskeiðsgjöld eru að jafnaði innheimt viku fyrir námskeið. Greiðsluseðill birtist í heimabanka/fyrirtækjabanka.

Afskráning á námskeið þarf að berast með lágmarki viku fyrirvara annars eru námskeiðsgjöld innheimt.

BSI á Íslandi áskilur sér rétt til þess að fella niður eða fresta námskeiðum ef ekki næst nægur þátttakendafjöldi.

Ef þú hefur einhverjar spurningar vegna greiðsluskilmála eða námskeiða almennt getur þú sent okkur póst á namskeid@bsiaislandi.is eða haft samband við skrifstofu okkar í síma 414 4444.

Filter by:
ÍST 85:2012 – Rekstur og viðhald

ÍST 85:2012 – Rekstur og viðhald

19. desember, 2023 - desember 19, 2023

Fyrirtæki og stofnunum sem eru vel undirbúin gengur almennt betur að innleiða jafnlaunakerfi og uppfylla kröfur staðalsins. Námskeiðið er fyrir starfsmenn (mannauðsstjóra, launafulltrúa, æðstu stjórnendur ofl.) skipulagsheilda sem eru með vottað jafnlaunakerfi og bera ábyrgð á jafnlaunakerfinu. Námskeiðið gagnast líka þeim sem eru að innleiða jafnlaunakerfi.
ÍST 85:2012 – Grunnnámskeið í kröfum

ÍST 85:2012 – Grunnnámskeið í kröfum

22. janúar, 2024 - janúar 22, 2024

Vel undirbúnu fyrirtæki / stofnun gengur almennt betur að innleiða jafnlaunakerfi og uppfylla kröfur staðalsins. Námskeiðið er fyrir starfsmenn (mannauðsstjóra, launafulltrúa, æðstu stjórnendur ofl.) skipulagsheilda sem eru með vottað jafnlaunakerfi og bera ábyrgð á jafnlaunakerfinu. Einnig hentar námskeiðið þeim sem eru að innleiða jafnlaunakerfi.
ÍST 85:2012 – Innri úttektir

ÍST 85:2012 – Innri úttektir

15. apríl, 2024 - apríl 15, 2024

Krafa er um að fylgst sé með hvort jafnlaunakerfið skili tilætluðum árangri og því mikilvægt að ná góðum tökum á aðferðum við innri úttektir. Þetta eins dags námskeið fjallar um hvernig eigi að stjórna innri úttektum með árangursríkum hætti. Kenndar eru aðferðir innri úttekta sem samræmast ÍST 85:2012 / ISO 19011. Einnig er kennt hvernig best er að skipuleggja, framkvæma, skrá innri úttektir og hvernig vinna eigi að úrbótum.

info@bsiaislandi.is

414-4444

Show Buttons
Hide Buttons
Hafðu samband