BSI á Íslandi ehf. | Skútuvogi 1d, 104 Reykjavík | info@bsiaislandi.is | 414 4444

Námskeið BSI á Íslandi 2024

Sérfræðinámskeið BSI

Framundan eru fjölbreytt sérfræðinámskeið hjá BSI. Farðu vel yfir dagskrá okkar og skráðu þig á þau námskeið sem geta þróað kunnáttu þína og aukið sjálfstraust í starfi.

Innleiðing stjórnkerfa getur verið lykillinn að því að koma stefnu fyrirtækja og/eða stofnanna í framkvæmd og viðhalda öflugu eftirliti með stöðugum úrbótum.

 

Kennsluskrá BSI á Íslandi

Ef þú hefur áhuga á námskeiði sem ekki er skráð á dagskrá, hafðu þá samband við skrifstofu okkar gegnum netfangið namskeid@bsialandi.is eða í síma 414 4444 og við veitum þér upplýsingar um hvernig við getum aðstoðað þig.

Þú getur jafnframt skráð þig á póstlistann hjá okkur og fengið nýjustu fréttir beint í pósthólfið þitt.

ISO 31000 – RISK

ISO 31000 – RISK

Sérfræðinámskeið í áhættustjórnun.
Á þessu námskeiði ná þátttakendur færni í að greina og meta áhættuþætti í stjórnkerfum samkvæmt kröfum ISO 31000. Náðu færni í að greina og meta áhættuþætti sem hafa áhrif á þitt fyrirtæki

ÍST 85:2012 – Jafnlaunakerfi

ÍST 85:2012 – Jafnlaunakerfi

Námskeiðið er fyrir starfsmenn (mannauðsstjóra, launafulltrúa, æðstu stjórnendur ofl.) skipulagsheilda sem eru með vottað jafnlaunakerfi og eru að taka að sér ábyrgð í jafnlaunakerfinu. Einnig hentar námskeiðið þeim sem eru að innleiða jafnlauankerfi.

ISO19011 innri úttektir

ISO19011 innri úttektir

Ekkert stjórnkerfi skilar tilskildum árangri nema fylgst sé með notkun þess innan fyrirtækis
Þetta eins dags námskeið tekur á því hvernig á að stjórna innri úttektum með árangursríkum hætti. Kenndar eru aðferðir innri úttekta sem samræmast ISO 19011. Einnig er kennt hvernig best er skipuleggja, framkvæma, skrá innri úttektir og hvernig vinna eigi að úrbótum.

ISO 9001-QMS

ISO 9001-QMS

ISO 9001 er vinsælasti staðallinn fyrir rekstur fyrirtækja og stofnanna. Staðallinn setur fram kröfur á gæðastjórnunarkerfi og er öflugt verkfæri til að ná enn betri rekstrarlegum árangri á hagkvæman og skilvirkan hátt. Notast er við kerfisbundna nálgun á stöðugum umbótum til að mæta kröfum og væntingum viðskiptavina.

ISO 14001-EMS

ISO 14001-EMS

Þetta er líklega einn mikilvægasti stjórnunarstaðall okkar tíma. Umhverfisstjórnunarstaðallinn ÍST EN ISO 14001:2015 er alþjóðlegur staðall sem skilgreinir kröfur fyrir fyrirtæki og stofnanir sem vilja bæta heildar árangur sinn í umhverfismálum með því innleiða í starfsemi sína umhverfisstjórnunarkerfi.. Á undanförnum árum hafa umhverfismál orðið æ mikilvægari öllum fyrirtækjum og stofnunum.

ISO 27001:2022-ISMS

ISO 27001:2022-ISMS

BSI býður upp á námskeið sem munu hjálpa þér að skilja og innleiða árangursríkar aðferðir við stjórnun upplýsingaöryggis. Námskeiðin munu leitast við að auka skilning á þeim vottunum og viðskiptakröfum sem í boði eru, sem og að vara við þeim mögulegu áhættum sem tengjast því að varðveita ekki upplýsingar fyrirtækja og viðskiptavina.

ISO 45001:2018 (OHS)

ISO 45001:2018 (OHS)

BSI býður upp á viðurkent, tveggja daga, alþjóðlegt námskeið sem veitir þér þekkingu til að innleiða stjórnunarkerfi fyrir heilsu og öryggi starfsmanna.
Með þátttöku í námskeiðinu ættir þú að verða lykilstarfsmaður í því að tryggja að þitt fyrirtæki sé bæði samstillt og samhæft skv ISO 45001.

ISO 22000-Food

ISO 22000-Food

Stjórnkerfi fyrir matvælaöryggi
Food Safety Management Systems.
ISO 22000 og FSSC 22000 eru stjórnkerfisstaðlar sem eru velþekktir og útbreiddir meðal fyrirtækja í allri aðfangakeðju matvæla frá frumframleiðlsu til loka afurða, heildsölu, flutninga og smásölu, fóðurframleiðslu og gæludýrafóðurs, pökkunarefna og áhalda sem komast í snertingu við matvæli ásamt starfsemi stóreldhúsa og veitingastaða.

ISO 22301 – Security and resilience

ISO 22301 – Security and resilience

Með innleiðingu á ISO 22301 nær fyrirtækið að bera kennsl á þætti sem ógna þeim þegar óvæntir atburðir eiga sér stað, bregðast við og gera áætlun um samfelldan rekstur. Einnig nær öflug stjórnun rekstrarsamfellu að lágmarka þann tíma sem það tekur að byggja fyrirtæki upp á skýran og skipulagðan hátt eftir óvænta röskun í rekstri.

Fyrirtækjanámskeið

Fyrirtækjanámskeið

Fyrirtækjanámskeið eru stutt og hnitmiðuð tveggja tíma námskeið ætluð til kynningar og innanhússþjálfunar starfsmanna hjá fyrirtækjunum sjálfum.

Námskeiðin eru sniðin að þörfum fyrirtækja og taka mið af þeim staðli eða stöðlum sem fyrirtækið vinnur eftir eða er jafnvel að undirbúa sig til að innleiða.

Næstu námskeið og viðburðir hjá BSI á Íslandi

Filter by:
ISO19011 innri úttektir

ISO 19011 – Innri úttektir stjórnunarkerfa

11. desember, 2023 - desember 11, 2023

Starfsmenn læra hvernig þeir geta gert fyrirtækinu kleift að fylgja þeim kröfum sem ISO 19011 setur. Námskeiðið gerir starfsmönnum kleift að bera kennsl á þau frábrigði sem geta haft áhrif á skilvirkni gæðastjórnunarkerfins.
ÍST 85:2012 – Rekstur og viðhald

ÍST 85:2012 – Rekstur og viðhald

19. desember, 2023 - desember 19, 2023

Fyrirtæki og stofnunum sem eru vel undirbúin gengur almennt betur að innleiða jafnlaunakerfi og uppfylla kröfur staðalsins. Námskeiðið er fyrir starfsmenn (mannauðsstjóra, launafulltrúa, æðstu stjórnendur ofl.) skipulagsheilda sem eru með vottað jafnlaunakerfi og bera ábyrgð á jafnlaunakerfinu. Námskeiðið gagnast líka þeim sem eru að innleiða jafnlaunakerfi.
ISO 31000 Risk – Áhættuþættir í rekstri

ISO 31000 Risk – Áhættuþættir í rekstri

10. janúar, 2024 - janúar 10, 2024

Áhættustjórnunarstaðallinn ISO 31000:2018 gefur aukin tækifæri í stjórnun áhættu, óháð gerð, staðsetningu og umfangi áhættunnar og getur gagnast fyrirtækjum og stofnunum í mismunandi starfsemi. Staðallinn er ekki ætlaður til vottunar heldur til leiðbeiningar við uppbyggingu og framkvæmd áhættustjórnunar, og hefur því sveigjanleika til aðlögunar á þann hátt sem hentar þörfum og markmiðum í viðkomandi starfsemi.
ISO 27001:2022 – Kröfur

ISO 27001:2022 – Kröfur

15. janúar, 2024 - janúar 15, 2024

BSI hefur þróað yfirgripsmikið eins dags námskeið sem fer ítarlega yfir þau áhrif sem alþjóðlegur staðall hefur fyrir upplýsingaöryggisstjórnun (ISO/IEC 27001:2022).
ISO 14001:2015 – Innleiðing

ISO 14001:2015 – Innleiðing

17. janúar, 2024 - janúar 18, 2024

Á undarförnum árum hafa umhverfismál orðið æ mikilvægari öllum fyrirtækjum. Hagsmunaaðilar geta ekki litið framhjá þessari þróun. Æðstu stjórnendur fyrirtækja bera ábyrgð á að taka upp stjórnskipulag umhverfismála. Innleiðing umhverfisstjórnunar krefst þekkingar sérfræðinga.
ÍST 85:2012 – Grunnnámskeið í kröfum

ÍST 85:2012 – Grunnnámskeið í kröfum

22. janúar, 2024 - janúar 22, 2024

Vel undirbúnu fyrirtæki / stofnun gengur almennt betur að innleiða jafnlaunakerfi og uppfylla kröfur staðalsins. Námskeiðið er fyrir starfsmenn (mannauðsstjóra, launafulltrúa, æðstu stjórnendur ofl.) skipulagsheilda sem eru með vottað jafnlaunakerfi og bera ábyrgð á jafnlaunakerfinu. Einnig hentar námskeiðið þeim sem eru að innleiða jafnlaunakerfi.
ISO 9001:2015 – Innleiðing

ISO 9001:2015 – Innleiðing

12. febrúar, 2024 - febrúar 13, 2024

Vinsælasti staðallinn í rekstri fyrirtækja og stofnanna um allan heim og hjálpar þeim að ná enn betri árangri á hagkvæman og skilvirkan hátt. Með þátttöku í námskeiðinu ættir þú að verða lykilstarfsmaður í því að tryggja að þitt fyrirtæki sé bæði samstillt og samhæft samkvæmt ISO 9001.
ÍST 85:2012 – Innri úttektir

ÍST 85:2012 – Innri úttektir

15. apríl, 2024 - apríl 15, 2024

Krafa er um að fylgst sé með hvort jafnlaunakerfið skili tilætluðum árangri og því mikilvægt að ná góðum tökum á aðferðum við innri úttektir. Þetta eins dags námskeið fjallar um hvernig eigi að stjórna innri úttektum með árangursríkum hætti. Kenndar eru aðferðir innri úttekta sem samræmast ÍST 85:2012 / ISO 19011. Einnig er kennt hvernig best er að skipuleggja, framkvæma, skrá innri úttektir og hvernig vinna eigi að úrbótum.

info@bsiaislandi.is

414-4444

 • ÍST 85:2012 – Jafnlaunakerfi
 • ÍST 85:2012 – Jafnlaunavottun / Innri úttektir
 • ÍST 85:2012 – Grunnnámskeið í kröfum jafnlaunakerfis
 • Innri úttektir stjórnkerfa
 • ISO 9001-QMS
 • ISO 14001-EMS
 • ISO 27001-ISMS
 • ISO 45001:2018 (OHS)
 • ISO 22000-Food
 • ISO 13485-Medical
 • ISO 31000-Risk
 • Fyrirtækjanámskeið
 • Greiðsluskilmálar námskeiða

Skráðu þig á póstlistann

BSI á Íslandi sendir reglulega frá sér fréttir af stöðlum og viðburðum ásamt upplýsingum um hagnýt námskeið.

Skráðu þig á póstlista okkar og fáðu nýjustu upplýsingarnar um þróun staðla og meðferð þeirra ásamt því hvenær námskeiðin eru haldin sem henta þér.

Show Buttons
Hide Buttons
Hafðu samband