Ferlagreining fyrir stjórnkerfi

Ferlagreining

Ferlagreining fyrir stjórnkerfi

Ferlagreining er einn af grunnþáttum skilvirkra stjórnkerfa og mikilvægt fyrir þá sem vinna í stjórnkerfum fyrirtækja og stofnanna að hafa góð tök á ferlagreiningu.

„Safn samtengdra eða samverkandi athafna sem umbreytir ílagi (input) í frálag (output)“

Eitt af fyrstu skrefum í vinnslu stjórnkerfa er að framkvæma ferlagreiningu en hún er stór þáttur í að tryggja gott flæði upplýsinga í kerfisbundnum rekstri. Við höfum sett saman stutt námskeið þar sem farið er yfir helstu atriði ferlagreiningar og hvernig hún tengist t.d. kröfum stjórnkerfisstaðla, s.s. ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 27001 – ISO 22000 – ISO 45001.

Markmið námskeiðs
ISO 9001_2015 merki  Að þátttakendur þekki til ferlagreiningar
ISO 9001_2015 merki  Að þátttakendur þekki til flæðirita og tákna sem þar eru notuð
ISO 9001_2015 merki  Að þátttakendur þekki til hvernig einfalda megi ferli
ISO 9001_2015 merki  Að þátttakendur þekki til krafna ISO staðla varðandi ferla
ISO 9001_2015 merki  Að þátttakendur þekki til tengslanna á milli verklagsreglna og ferla
ISO 9001_2015 merki  Að þátttakendur þekki til áhættustýringar í ferlum

Efnisþættir námskeiðs
ISO 9001_2015 merki  Hvað er ferli?
ISO 9001_2015 merki  Ferlagreining & flæðirit útbúið
ISO 9001_2015 merki  Skjölun stjórnkerfa
ISO 9001_2015 merki  Stjórnkerfi – ferlar sem þarf að uppfylla
ISO 9001_2015 merki  Verklagsreglur (ferlar)
ISO 9001_2015 merki  Verkefni

Nánari upplýsingar
Lengd námskeiðs: 4 klst
Námskeiðsgögn eru á íslensku

Tilvalið fyrir stóra sem litla hópa í fyrirtækjum/stofnunum sem eru að undirbúa innleiðingu stjórnkerfis eða vilja rifja upp grunnatriði ferlagreiningar.


Námskeið geta farið fram á vinnustað eða hjá BSI á Íslandi. Frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu okkar í síma 414 44 44 eða sendir okkur póst á namskeid@bsiaislandi.is.

 

(c) BSI 2013