Árleg Aðalskoðun leiksvæða

Ef þú ert rekstraraðili leiksvæða ber þér að sjá til þess að skipulögð leiksvæði séu skoðuð árlega samkvæmt kröfum um aðalskoðanir leiksvæða.

Reglugerð um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim gildir fyrir öll leiksvæði innan dyra sem utan, skipulögð fyrir leik barna svo sem leikskólalóðir, grunnskólalóðir, gæsluvelli, opin leiksvæði, lóðir fjölbýlishúsa og svæði þar sem börn eiga greiðan aðgang að.

BSI á Íslandi hlaut faggildingu á þessu sviði fyrst fyrirtækja frá Neytendastofu á árinu 2005 og hefur ávallt sérfræðinga á þessu sviði.

Í hverju fellst aðalskoðun leiksvæða?

Aðalskoðun leiksvæða er ástandsskoðun í samræmi við reglugerð þar sem gerð er heildarúttekt á öryggi leikvallatækja, yfirborðsefna og á leiksvæðinu öllu.

Markmið aðalskoðunar er að stuðla að öryggi barna og annarra með því að tryggja að leikvallatæki og leiksvæði séu hönnuð, frágengin og þeim viðhaldið á öruggan og viðurkenndan hátt.

Við höfum framkvæmt yfir 1.000 aðalskoðanir á leiksvæðum og starfsfólk okkar er með mikla reynslu á þessu sviði.

Hægt er að sækja um tilboð í aðalskoðun með því að fylla út umsóknina hér að neðan, hafa samband við skrifstofu okkar í síma  414 4444 eða senda okkur póst á info@bsiaislandi.is. Skoðanir á leiksvæðum eru framkvæmdar í samræmi við skilmála BSI á Íslandi.

Okkar Markmið

aðalskoðun leiksvæða er lagaleg krafa
á rekstraraðila og ber að framkvæma árlega

Reglugerð nr. 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim.

þeir einir mega framkvæma aðalskoðun
sem hlotið hafa faggildingu til þess

Reglugerð nr. 607/2005 um breytingu á reglugerð nr. 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða.

Trúnaður
Fyllsta trúnaðar er gætt að hálfu BSI á Íslandi um þau gögn sem unnið er með hverju sinni. Skoðunarskýrslur eru sendar rekstrar- og ábyrgðaraðila.


 

Umsókn um tilboð / Aðalskoðun leiksvæðis

  • Verkkaupi (fyrirtæki/sveitarfélag)

  • Tengiliður verkkaupa

(c) BSI 2013