Verðlisti BGS

BGS úttektir

Framkvæmd skoðana og kostnaður

BSI á Íslandi framkvæmir fyrstu skoðun hjá verkstæði samkvæmt kröfum BGS staðals. Uppfylli verkstæðið kröfur staðalsins er gefið út vottorð þess efnis. Reglubundið eftirlit er síðan framkvæmt hjá skráðum verkstæðum og við matið er notast við úttektargátlista með kröfum BGS staðals.

Eftirlitsaðili skilar niðurstöðum úttekta til verkstæða í skýrsluformi og staðfestir hvort viðkomandi verkstæði hafi staðist kröfur til úttektar. BSI á Íslandi heldur skrár yfir heimsóknirnar.

Verð miðast við fjölda starfsmanna hjá fyrirtækinu.

Miðað er við að úttektir fari fram á 12 mánaðar fresti frá fyrstu úttekt með það að markmiði að halda jöfnum gæðum á þjónustu og frávik verði færri. Ef um alvarleg frávik er að ræða getur komið til aukaheimsóknar sem er þá að jafnaði 1-2 tímar til viðbótar. Tímaverð 14.300 kr. og akstur 4.500 kr. innan höfuðborgarsvæðis*.

* Verðlisti BSI á Íslandi er endurskoðaður árlega og er án vsk.

Til viðbótar við verð reiknast ferðakostnaður/akstur.  Ef um aukakostnað er að ræða þá er hann rukkaður samkvæmt gildandi tímaverði BSI hverju sinni.

Árgjald BGS
Árgjald af BGS vottun er 28.000 kr. en 18.000 kr. fyrir BGS félaga. (Greitt árlega í maí eftir að vottun hefur verið náð og innheimt af Bílgreinasambandinu – BGS).

(c) BSI 2013