Sérfræðingar í úttektum á stjórnkerfisstöðlum

BSI á Íslandi ehf. auglýsir eftir sérfræðingum í hlutastarf í úttektum á stjórnkerfum samkvæmt kröfum ISO stjórnkerfisstaðla.

Viðkomandi mun hljóta þjálfun hjá BSI í aðferðafræði úttekta og öðlast alþjóðleg réttindi. Um er að ræða starf á Íslandi en í alþjóðlegu umhverfi.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Hafa þekkingu á stöðlum og geta framkvæmt úttektir með tilliti til krafna

• Undirbúa skýrslur m.a. á ensku og skila niðurstöðum til viðskiptavina

• Bjóða þjónustu BSI til viðskiptavina til að bæta enn frekar rekstur, stýra áhættu og auka árangur þeirra

• Stuðla að góðum samskiptum við viðskiptavini BSI til að viðhalda ánægju þeirra með þjónustu

• Veita skjótar upplýsingar um þjónustu BSI, s.s. sérfræðiaðstoð um staðla og námskeið

• Þjálfa samstarfsmenn og aðstoða við innleiðingu og þjálfun nýrra samstarfsmanna eftir því sem við á

• Viðhalda og þróa eigin færni og þekkingu á stjórnkerfum

• Vera fulltrúi BSI, það er að starfa siðferðislega, fylgja reglum fyrirtækisins meðal annars um hlutleysi og trúnað ásamt því að bjóða þjónustu BSI samkvæmt bestu aðferðum til viðskiptavina svo að þeir geti hámarkað árangur sinn.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólagráða sem nýtist í starfi, t.d. á sviði heilbrigðisgeira, verk-, tæknifræði eða raungreinum og geti sýnt fram á getu til faglegra vinnubragða

• Starfsreynslu í vottuðu stjórnkerfi og alhliða þekking á viðskiptaferlum og beitingu gæða- umhverfis-, upplýsingaöryggis- og/eða heilsu- og öryggisstjórnkerfi er kostur

• Hafa brennandi áhuga á stjórnkerfum og tengdum málefnum.
– t.d gæðastjórnun, umhverfi, heilsu og öryggi

• Reynsla af því að miðla þekkingu er kostur s.s. með námskeiðum eða fyrirlestrum

• Þjónustulund og eiga gott með að starfa með öðrum

• Þekking á t.d. ISO 9001 og ISO 14001, ISO 27001 og/eða OHSAS 18001 stöðlum

• Þekking á kröfum um CE merkingar er kostur

• Kunnátta/reynsla í verkefnastjórnun er kostur

• Góð almenn starfsreynsla í mörgum starfsgreinum er kostur og víðtæk reynsla af vinnumarkaði

• Hafa góða íslensku og ensku kunnáttu – talað og ritað mál.

 

(c) BSI 2013