BSI á Íslandi ehf. | Skútuvogi 1d, 104 Reykjavík | info@bsiaislandi.is | 414 4444

Staðfesting á samræmi 

Staðfesting á samræmi er byggt á öryggi vöru við ísetningu og notkun þar sem vöur í kerfi 1 eru mjög háðar öryggi á meðan að vörur í kerfi 4 eru það ekki (1 – efni í burðarvirki / 4 – efni til skreytingar). Þar sem vörur eru háðar öryggi er prófun, eftirlit og vottun venjulega á ábyrgð tilkynnts aðila (BSI Group). Aðrar hættuminni vörur eru hinsvegar venjulega CE merktar í framhaldi af eigin yfirlýsingu framleiðanda með minni þátttöku þriðja aðila (tilkynnts aðila).

Verkefni / ábyrgð aðila innan kerfis má sjá í töflu hér að ofan.

Í öllum tilfellum, er krafa um framleiðslustjórnun sem svipar til gæðastjórnunarkerfa.

  • Ef fyrirtæki starfar skv ISO 9001 geta kröfur verið uppfylltar innan þess

  • Fyrir staðfestingar á samræmi innan 1+ og 1 þarf að fá EC vottorð um stöðugleika í notkun, gefið út af tilkynntum aðila.

  • Fyrir staðfestingar á samræmi innan 2+ þarf að fá EC vottorð um framleiðslustjórnun, gefið út af tilkynntum aðila.

  • Fyrir staðfestingar á samræmi innan 2+ og 4 þarf að gera upphafsprófun og setja upp eigin yfirlýsingu um nothæfi byggt á eiginleikum vöru skv viðeigandi staðli.

  • Fyrir staðfestingar á samræmi innan 31+ og 1 þarf þátttöku tilkynnts aðila til upphafsprófunar.

  • Fyrir staðfestingar á samræmi innan 4 þarf yfirlýsingu um nothæfi frá framleiðanda án kröfu um þátttöku tilkynnts aðila.

Further information

More information can be obtained from our office on phone or send us a mail.

info@bsiaislandi.is

414-4444

Hafðu samband