BSI á Íslandi ehf. | Skútuvogi 1d, 104 Reykjavík | info@bsiaislandi.is | 414 4444

 

BSI á Íslandi – umboðsaðili BSI group

BSI group er leiðandi aðili í sérfræðiþjónustu til stofnanna og fyrirtækja um allan heim. Hvort sem þú ert að leita eftir samstarfsaðila fyrir alþjóðlega vottun stjórnunarkerfa, ISO 9001, ISO 14001, ISO27001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 13485, ISO 31000, ISO 22301, ÍST 85 Jafnlaunavottun, þjálfun sérfræðinga eða vantar hjálp vegna CE merkinga þá getum við aðstoðað þig með næstu skref.

ISO stjórnunarkerfisstaðlar eru með mismunandi áherslur en eru byggðir upp hliðstætt til að auðvelda fyrirtækjum og stofnunum að innleiða stjórnunarkerfi sem ná yfir fleiri en einn staðal. Þeir byggja á skýrri stefnumótun og skuldbindingu eigenda og stjórnenda við að skipuleggja starfsemina og útvega bæði mannskap og aðföng til að uppfylla markmið sín. ISO stjórnunarkerfisstaðlar gera ráð fyrir að verkferlar séu innleiddir og notaðir sem tól til að gæta samræmis á milli verkferla og framkvæmda.

Innleiðing stjórnunarkerfa stuðla að góðri yfirsýn bæði fyrir ytri og innri áhrifaþætti í starfsemi skipulagsheildarinnar og umbótastarfi. Umfang stjórnunarkerfis getur verið frá því að ná yfir einn hluta starfseminnar eða skipulagsheildina í heild. Ef einn ISO staðall hefur verið innleiddur nýtist sú vinna og þekking sem skipulagsheildin býr yfir við innleiðingu á öðrum ISO stöðlum.

 

 

Join The Wake

ISO 9001 – Gæðastjórnun

ISO 9001 (Quality Management System) er vinsælasti staðallinn fyrir rekstur fyrirtækja og stofnana sem er útbreiddur og viðurkenndur í alþjóðlegum viðskiptum. Staðallinn setur fram kröfur á gæðastjórnunarkerfi og er öflugt verkfæri til að ná enn betri rekstrarlegum árangri á hagkvæman og skilvirkan hátt. Notast er við kerfisbundna nálgun á stöðugum umbótum til að mæta kröfum og væntingum viðskiptavina.

Fyrirtæki eða stofnun með ISO 9001 vottað gæðastjórnunarkerfi hefur staðfestingu þriðja aðila á því að til staðar sé skýr sýn á hvaða vörur eða þjónustu eigi að veita. Fyrirtækið eða stofnunin hefur innleitt kerfi til að upplýsa og uppfylla væntingar og kröfur neytenda og viðskiptavina. Það að auki hefur kerfið aðferðarfræði sem aðstoðar við að uppfylla lagalegar og viðskiptalegar kröfur. ISO 9001 er verkfæri sem nýtist fyrirtækjum og stofnunum til ytri og innri vaxtar með forvörnum byggðum á áhættustýringu og umbótastarfi sem styrkir skipulagsheildir í að standa við skuldbindingar sínar gagnvart hagaðilum og byggja upp traust í viðskiptum.

ISO 14001 – Umhverfisstjórnun

Á undanförnum árum hafa umhverfismál orðið æ mikilvægari hjá fyrirtækjum og stofnunum og hagsmunaaðilar geta ekki litið framhjá þessari þróun. Æðstu stjórnendur skipulagsheilda bera ábyrgð á að taka upp stjórnskipulag umhverfismála.  Innleiðing og innri úttektir umhverfisstjórnunar krefjast sérfræðiþekkingar. ISO 14001 umhverfisstjórnunarstaðallinn er verkfæri fyrir skipulagsheildir sem vilja skilja og stýra umhverfisáhrifum af starfsemi sinni.

ISO 14001 (Environmental Management System) er einn af mest notuðu ISO stöðlunum með vaxandi útbreiðslu í takt við áherslur atvinnulífsins á að þróast í átt að sjálfbærni.

Join The Wake
Join The Wake

ISO 27001 – Stjórnunarkerfi upplýsingaöryggis

Upplýsingaleki og gagnatap er ein af mestu ógnum sem fyrirtæki og stofnanir þurfa að takast á við. Það er því mikilvægt að fyrirtæki og stofnanir verndi þær upplýsingar sem varða skipulagsheildirnar sjálfar og samskipti við viðskiptavini. Innleiðing á staðlinum ISO 27001 (Information Security Management System) er aðferðarfræði við að stjórna upplýsingaöryggi.

Stjórnunarkerfið styrkir skipulagsheildir í nýsköpun, vexti og þróun á þjónustu til viðskiptavina með öruggum hætti. Einnig hjálpar það skipulagsheildum að innleiða aðferðarfræði til að vernda persónulegar sem og viðskiptaupplýsingar skipulagsheildarinnar.

FSSC/ISO 22000 – Stjórnunarkerfi fyrir matvælaöryggi

Matvælastaðlar og vottuð stjórnunarkerfi (Food Safety Management System) auðvelda viðskipti á alþjóðlegum mörkuðum, skapa traust og stuðla að matvælaöryggi neytendum og viðkomandi matvælafyrirtækjum til góðs.

ISO 22000 og FSSC 22000 eru stjórnunarkerfisstaðlar sem eru vel þekktir og útbreiddir meðal skipulagsheilda í allri aðfangakeðju matvæla frá frumframleiðlsu til loka afurða. Slagorðið “Frá hafi/haga til maga” lýsir umfangi þeirra á hnitmiðaðan hátt.
ISO 22000 og FSSC 22000 tengjast með þeim hætti að til að fá vottað FSSC 22000 stjórnkerfi þarf viðkomandi fyrirtæki að uppfylla kröfur ISO 22000 og FSSC þar að auki. FSSC 22000 er viðurkenndur af GFSI (Global Food Safety Initiative) og hefur breiðari skýrskotun í aþjóðlegum viðskiptum með matvæli en ISO 22000.

Join The Wake
Join The Wake

ISO 45001 – Stjórnunarkerfi fyrir heilsu og öryggi

ISO 45001 (Occupational Health and Safety) stjórnunarkerfi um heilbrigði og öryggi á vinnustað er nýlegur staðall innan ISO (áður OHSAS 18001). Hann nýtist fyrirtækjum að vinna markvisst að því að byggja upp vinnumhverfi þar sem heilsa og öryggi starfsmanna er höfð í fyrirrúmi og oft einn af lykil þáttum öflugs mannauðskerfis. Mikil aukning hefur verið í ISO 45001 með auknum og breyttum áherslum skipulagsheilda á heilsu og öryggi í víðari skilningi en áður. Það hefur sýnt sig að aukin seigla er einn af ávinningum skipulagsheildar eftir innleiðingu ISO 45001 ásamt því að sýna fram á ábyrgð með skuldbindingu að öruggum, heilbrigðum og sjálfbærum vinnuaðferðum.

ISO 13485 – Stjórnunarkerfi framleiðslu og þjónustu lækningatækja

ISO 13485 (Medical devices) vottun veitir framleiðendum lækningtækja hagnýtan grundvöll til þess að takast á við ábyrgð og regluverk ásamt skuldbindingu í öryggis- og gæðakröfum í framleiðslu lækningatækja. Staðallinn fer í ítarlega í gegnum framleiðsluþætti eins og hönnun, þróun ,framleiðslu, uppsetningu og afhendingu. ISO 13485 er eitt þekktasta og mest viðurkennda stjórnunarkerfið sem notað er til þess að uppfylla kröfur Evrópusambandsins fyrir CE merkingar.

Join The Wake
Join The Wake

ISO 31000 – Áhættustjórnun

Þær skipulagsheildir sem vinna eftir ISO 31000 vinna að því að lágmarka áhættur sem steðja að rekstri þeirra. Dæmi um slíkar áhættur eru til dæmis fjárhagslegar (economical) eða varða orðspor (reputational) og umhverfislegar (environmental). Stjórnun áhættu leiðir því til betri reksturs í óvissuumhverfi. ISO 31000 hjálpar skipulagsheildum að finna grundvallarreglur (atriði), ramma og ferli til að stjórna áhættu. Fyrirtæki og stofnanir í öllum stærðum og atvinnugreinum geta nýtt sér staðalinn og aukið líkur á nýtingu nýrra tækifæra og auðlinda og betri greiningu á áhættum.

ISO 22301 – Stjórnunarkerfi  rekstrarsamfellu

ISO 22301 (Continuity Management System) er stjórnunarkerfi sem lýtur að hæfni skipulagsheilda til að halda starfsemi sinni gangandi eftir röskun eða upplausn (disruption). ISO 22301 er hannaður til skilja og forgangsraða ógnum í rekstri skipulagsheilda og er alþjóðlega viðurkenndur fyrir rekstrar-samfellu. Uppbygging staðalsins samræmist mörgum alþjóðlegum stöðlum til að mynda ISO 9001 (gæðstjórnun) sem og ISO 27001 (stjórnunarkerfi upplýsingaöryggis).

Join The Wake

Þjónustuver og netspjall

Við tökum vel á móti öllum spurningum og ábendingum til þess að geta bætt þjónustu okkar. Svo er líka alltaf gaman að fá hrós.
Þjónustuver og netspjallið er opið mán-fim: 8:30-16 og fös: 8:30-15

Ekki hika við að hafa samband, hlökkum til að heyra frá þér!

info@bsiaislandi.is

414-4444

Hafðu samband